Obchodní podmínky

Přihlášky a jazykové kurzy:

 1. Vyplněnou přihlášku je možné podat pomocí internetu, osobně po dohodě, zaslat e-mailem nebo poštou.
 2. Přihlášky jsou zařazovány v pořadí, ve kterém přišly. Počet míst je omezen kapacitou učeben a lektorů. Při zaplňování kurzů mají přednost ti zájemci, kteří již uhradili kurzovné v plné výši.
 3. Účastník kurzu je povinen uhradit kurzovné v plné výši nejpozději v den zahájení kurzu. Platbu můžete provést v hotovosti na místě nebo převodem peněz na účet u Equabank: 215297905/6100.
  Jako variabilní symbol bezhotovostní platby uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu (např. 721990902).
 4. Stornování přihlášky je možné pouze písemnou domluvou zaslanou poštou na adresu sídla firmy: Olga Šťastná, Nábřeží Závodu Míru 2712, 530 02 Pardubice. Stornovací podmínky viz. bod 5.
 5. Při stornování přihlášky jsou uplatňovány tyto stornovací podmínky:
  Doba stornování přihlášky a stornovací poplatek
  - více než 30 dnů před zahájením kurzu: 10% z ceny kurzu
  - 30-15 dnů před zahájením kurzu: 20% z ceny kurzu
  - 14 -10 dnů před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzu
  - 9-3 dny před zahájením kurzu: 80% z ceny kurzu
  - méně než 3 dny před zahájením kurzu: 100% z ceny kurzu
 6. Při neúčasti na kurzu, případně jeho přerušení z důvodů na straně účastníka, se kurzovné nevrací, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou písemně jinak.
 7. Pořadatel jazykového kurzu je oprávněn z organizačních a jiných důvodů zrušit kurz s tím, že kurzovné nebo jeho poměrná část bude účastníkům vrácena.
 8. Permanentky (předplatné 10 lekcí) mají neomezonou dobu, tedy platí do jejich vyčerpání. Při zakoupení permanentky dostává klient (účastník kurzu) 2% slevu z celkové ceny.
 9. V ceně kurzu není zahrnuta cena mezinárodních jazykových zkoušek.
 10. V ceně kurzu je zahrnuto kurzovné, doplňující pracovní materiály (pracovní listy, kopie apod.), závěrečný certifikát o absolvování kurzu.
 11. Rušení hodin výuky je minimálně 24 hodin předem. Pokud tomu tak není, je hodina klasicky účtována. 
 12. Pořadatel jazykového kurzu neodpovídá za škodu, ztrátu nebo zranění, které účastník kurzu utrpí před, v průběhu či po kurzu.
 13. Účastník kurzu je povinen uhradit na vlastní náklady každé svévolné poškození majetku firmy nebo pronajatých prostor.

Tlumočení: 

 1. Objednávky na tlumočení je nutné probrat předem telefonicky či osobně či po emailu.
 2. Záloha na tlumočení musí být zaplacena nejpozději týden (7dní) před samotným tlumočením, pokud se strany nedohodly jinak. Na zálohu Vám bude vystavena zálohová faktura ve výši 40% z celkové přibližné ceny tlumočení. 

Překlady: 

 1. Pro realizaci překladů Vám bude vystavena objednávka. Na objednávce je stanoven termín dodání a odhadovaný počet normostran.
 2. Překlad se začne realizovat až po odeslání potvrzené objednávky zpět.
 3. Konečný počet normostran bude zjevný až po ukončení překladu, proto se na objednávce objevuje odhadovaný počet normostran.
 4. Pro překlad je pro určení počtu normostran nutný konečný jazyk, do kterého se překládá. Proto je realita počtu normostran zjevná až po překladu. 
 5. Počet normostran se určuje dle 1800 znaků + náročnost textu.

Dárkové poukazy:

 1. Dárkové poukazy lze použít na cokoli v rámci rozsahu mých služeb - výuka cizích jazyků, překlady, tlumočení či jiné služby.
 2. Dárkové poukazy lze také kombinovat v rámci vícero služeb.
 3. Mají svoji platnost uvedenou na zadní straně. Po datu platnosti je již bohužel nelze použít.
 4. V rámci čerpání je nutná telefonická dohoda předem (tel. 721 990 902).