O mně

/ Komunikace je důležitá./ 

KDO JSEM 

Jsem hyperglot; člověk, který zvládá momentálně 10 cizích jazyků.  

Mé nadání na jazyky se začalo projevovat v mých 6 letech, kdy mne rodiče přihlásili na můj první kroužek angličtiny, učitel se nestačil divit, jak rychle se angličtině učím. Dále jsem postupně přibírala další jazyky, až jsem dosáhla svých 10 jazyků, které nyní zvládám a dále prohlubuji. Komunikace mi od útlého věku rozjasňovala život a učila mě pomocí cizích jazyků blíže poznávat jiné kultury a zvyky v rámci přísloví: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

Vystudovala jsem gymnázium a vysokou školu.

Po 10 let jsem pobývala dlouhodobě v zahraničí, kde se narodily i mé nyní trojjazyčné děti. U nich jsem znovu mohla pozorovat vývoj v cizím jazyce, tentokrát však jako pozorovatelka.

V současnosti žiji v Pardubicích a učím cizí jazyky formou softskills, bez knih pomocí vlastních materiálů (více se dozvíte v sekci "O metodě"). Vytvářím jednoduché materiály pro dospělé, skládám písničky a básničky pro malé, kreslím a maluji obrázky do materiálů, vymýšlím smysluplné hry pro malé a velké jak v češtině tak v cizím jazyce.

V rámci své praxe jsem zjistila, že nelze napasovat nikoho na nějakou jazykovou knihu. Každý jsme jedinečný a k tomu potřebujeme i svoji cestu učení se cizímu jazyku i komunikaci. A toto u svých studentů i spolupracovníků podporuji. 

Už se na Vás těším :-). Olga.

CO NABÍZÍM 

- jazykové kurzy (skupinové a individuální) formou softskills

- překlady a tlumočení

- školení do firem i pro jednotlivce

- animační programy 

- zábavné prohlídky po Pardubicích 

- příměstské tábory pro děti od cca. 4 do 11 let

- administrativní práce v zahraničí

ABSOLVOVANÉ CERTIFIKÁTY 

- FCE, CAE

- ZMP

- Español como lengua extranjera B1

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE

- La bande - desineé en clase de FLE

-  Tlumočení policejních výslechů organizované KST

ABSOLVOVANÉ STUDIUM PO VŠ

- Pedagogické studium